• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน

วันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

รายละเอียด>>วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


การประชุมเรื่องความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การออกร้านอุปนายิกา งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

รายละเอียด>>วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


สสท.จัดปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑


รายละเอียด>>


   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓