ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๓๑ คน รวม ๑๒ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน โดยมีโรงเรียนที่ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังนี้

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นักเรียน ๖ คน

๒) โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นักเรียน ๑ คน

๓) โรงเรียนบ้านปลวกแดงพิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นักเรียน ๑ คน


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔) โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๑ คน

๕) โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคม อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๔ คน

๖) โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๑ คน


วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๗) โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๑ คน

๘) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๒ คน

๙) โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์” อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๕ คน

๑๐) โรงเรียนวัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๑ คน


วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๑) โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๓ คน

๑๒) โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นักเรียน ๕ คน