ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “โครงการสวดมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ โดยมีประชาชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล