ข่าวกิจกรรมโครงการ
สสท. จัดประชุมติดตามงานการก่อสร้างหอพักนักเรียนพระราชทาน ของโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีการนำเสนอเรื่องแบบการก่อสร้าง งบประมาณ การทำสัญญาการก่อสร้าง และแผนการดำเนินงานในการก่อสร้าง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท ผู้ออกแบบ สถาปนิก และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสสท.