ข่าวกิจกรรมโครงการ

 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สสท.จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ ๒๓ ปี ๒๐๒๑ ณ ห้องประชุม สสท.