ข่าวกิจกรรมโครงการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓ ศูนย์ ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่บ้านห่างทางหลวง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน ๑๐ ไร่ กล้าไม้จำนวน ๓๕ ชนิด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๖๐๐ ต้น โดยปลูกป่าในรูปแบบ สร้างป่า สร้างรายได้ มีนายสมบูรณ์ อุดทังไข ปลัดอาวุโส อำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมปลูกป่า จำนวน ๔๑๑ คน


โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณพื้นที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกเก้าชั้น บ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิรัตน์ สุรีราวิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง คณะกรรมการน้ำตก ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ประชาชน ร่วมกันปลูกป่า จำนวน ๕๐ คน