ข่าวกิจกรรมโครงการ


วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ สสท. จัดประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๖๑ คน ณ โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โอวาทแก่นักเรียน และเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชี้แจงเรื่องทุนการศึกษาพระราชทาน การมีจิตสาธารณะของนักเรียน รวมทั้งยังมีกิจกรรมรุ่นพี่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อคิดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการวางแผนเรื่องการเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องด้วย