ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ สสท. ประชุมแนะแนวทางการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมจำนวน ๑๗๘ คน โดยมีนายวิศรุต คำทรงศรี รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ วุฒิอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้แก่นักเรียน โดยใช้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุม สสท.