ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

 

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สสท. จัดประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียน สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ๒) โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) แขวงบางมด เขตจอมทอง ๓) โรงเรียนวัดปากบ่อ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง และ ๔) โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โดยมีพันเอกหญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากโรงเรียนดังกล่าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท.