ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๘ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดา