ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน หมู่ที่ ๓ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. ๓๔๔ อุปถัมภ์) หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่