ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา

- โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี

- โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่