ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี


 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

- โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่