ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด และนิทรรศการและการแสดงผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่าย

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครนายก คลิกที่นี่