ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ ๒๐ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา หมู่ที่ ๖ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ

- โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่นกำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่