ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่