• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่าง วิดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอน ด้วยถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

     
     

 • ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)
  ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
  ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ • ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม
  ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
  ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
  ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
  ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑


 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต
  ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

 • ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง
  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์


 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
  ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

       


ด้านบนp

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓